Dne 9. července 2014 byla usnesením vlády č. 538 schválena Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, která se stala základním kamenem české vzdělávací politiky:

Strategie (EN) Analytický podklad
Usnesení Vlády ČR Indikátory
Externí hodnocení Externí hodnocení - shrnutí

Pozn.: Podklady a dokumenty z přípravy a vyhodnocení strategie naleznete v Archivu.

Strategie

Rámcem vzdělávací politiky ČR je Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Následující dokumenty rozpracovávají cíle a opatření strategie a tvoří tak strategickou základu české vzdělávací politiky.

Kurikulum

Soustava kurikulárních dokumentů ve vzdělávacím systému ČR stojí na Národním programu vzdělávání a jemu podřízených Rámcových vzdělávacích programech (RVP). Ty jsou základem jednotlivých škoních vzdělávacích programů.
Přihlásit se Nová registrace