Home > Aktuality

Aktuality

Zápis z odborného semináře k externímu hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR

U příležitosti zveřejnění externího hodnocení dosavadního naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (Strategie 2020) se dne 12. 4. 2018 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze uskutečnil odborný seminář. Hlavními tématy semináře byly tři klíčové priority ​Strategie 2020: snižování ...

Hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

V roce 2017 překonala Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (dále jen „Strategie 2020“) polovinu období své účinnosti. Součástí implementace tohoto klíčového dokumentu vzdělávacího systému ČR byl závazek provedení externího vyhodnocení jejího naplňování s cílem objektivního posouzení vývoje vzdělávací politiky ...

Akční plán inkluzivního vzdělávání byl vzat na vědomí vládou

Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 – 2018 (APIV) navazuje na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období 2015 – 2020. Akční plán je také podkladem pro zacílení výzev Operačního programu výzkum, vývoj a ...

Nová podoba webu

Nová struktura webu bude nadále sloužit jako depozitář a informační portál strategických a koncepčních dokumentů MŠMT souvisejících se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2020.

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Porada vedení MŠMT v souladu s usnesením vlády č. 538/2014 schválila soustavu indikátorů ke Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020.

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Dne 9. července 2014 byla usnesením vlády č. 538 schválena Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Text strategie, analytický podklad a text usnesení naleznete v sekci Aktuální dokumenty.

Tisková zpráva: Strategie 2020 byla schválena poradou vedení

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 byla schválena poradou vedení MŠMT a vložena do vnějšího připomínkového řízení.

Informační materiál k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

V sekci Dokemnty - aktuální najdete Informační materiál k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020.

Kulatý stůl a setkání se studenty navazující na veřejnou konzultaci

V září MŠMT uspořádá dvě akce navazující na veřejnou konzultaci k přípravě strategie. Jde o setkání se studenty v NTK 16. září a kulatý stůl v budově MŠMT na Senovážném náměstí 26. září.

Vyhodnocení veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

V sekci Dokumenty - Aktuální bylo zveřejněno vyhodnocení veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020.

Závěry z diskuze: Kulatý stůl ke kvalitnímu řízení vzdělávacího systém

V sekci Dokumenty - Aktuální byly zveřejněny závěry z diskuze u kulatého stolu k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, která proběhla 30. května 2013.

5. Kvalitní řízení vzdělávacího systému

V sekci Dokumenty - Aktuální byl zveřejněn podklad pro diskuzi k pátému tematickému stolu "5. Kvalitní řízení vzdělávacího systému".

Závěry z diskuze: Kulatý stůl k roli a významu učitele jako předpokladu kvalitní výuky

V sekci Dokumenty - Aktuální byly zveřejněny závěry z diskuze u kulatého stolu k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, která proběhla 16. května 2013.

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

V sekci Dokumenty - Aktuální byl zveřejněn podklad pro diskuzi ke čtvrtému tematickému stolu "4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky".

stránka: 1 | 2 | 3

Přihlásit se Nová registrace