Home > Archiv > Aktuální dokumenty

Aktuální dokumenty

 

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Datum Formát

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

17. července 2014 PDF

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

3. listopadu 2014 PDF

Analytický podklad - Příloha Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

17. července 2014 PDF

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. července 2014 č. 538 o Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

17. července 2014 PDF

 

Hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Datum Formát

Hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 - shrnutí

11. dubna 2018 PDF
Hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 - zpráva 11. dubna 2018 PDF
Medailonky členů expertní skupiny 11. dubna 2018 PDF

 

Materiály pro veřejnou konzultaci Datum Formát

Hlavní směry Strategie vzdělávací politiky do roku 2020

17. ledna 2013 PDF

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání (podklad pro diskuzi)

20. března 2013 PDF

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému (podklad pro diskuzi)

3. dubna 2013 PDF

3. Ověřitelné standardy jako předpoklad zajišťování kvality vzdělávání (podklad pro diskuzi)

16. dubna 2013 PDF

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky (podklad pro diskuzi)

15. května 2013 PDF

5. Kvalitní řízení vzdělávacího systému (podklad pro diskuzi)

29. května 2013 PDF

Vyhodnocení veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

21. června 2013 PDF

Informační materiál k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

26. září 2013 PDF

 

 
Doprovodné dokumenty pro veřejnou konzultaci Datum Formát

Harmonogram tematických kulatých stolů k přípravě Strategie vzdělávací politiky do roku 2020

12. března 2013 PDF

Vyhodnocení obecné části veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (17.1.–15.3.2013)

19. března 2013 PDF

Závěry z diskuze: Kulatý stůl k posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

4. dubna 2013 PDF

Závěry z diskuze: Kulatý stůl k odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

16. dubna 2013 PDF

Závěry z diskuze: Kulatý stůl k ověřitelným standardům jako předpokladu zajišťování kvality vzdělávání

25. dubna 2013 PDF

Závěry z diskuze: Kulatý stůl k roli a významu učitele jako předpokladu kvalitní výuky

28. května 2013 PDF

Závěry z diskuze: Kulatý stůl ke kvalitnímu řízení vzdělávacího systému

13. června 2013 PDF

 

Tiskové zprávy Datum Formát

Tisková zpráva: Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

17. ledna 2013 PDF

 

Materiály ze zahajovací konference k přípravě Strategie vzdělávání 2020 Datum Formát

Shrnutí: Proč potřebujeme novou Strategii pro vzdělávání?

17. ledna 2013 CZ / EN

Finální program

17. ledna 2013 CZ / EN

Prezentace Jiřího Nantla

17. ledna 2013 PPT

Prezentace Paula Santiaga

17. ledna 2013 PPT (EN)

Prezentace Petra Černikovského

17. ledna 2013 PPT

Medailonky řečníků

17. ledna 2013 PDF

Přihlásit se Nová registrace