Home > Aktuality > Hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

V roce 2017 překonala Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (dále jen „Strategie 2020“) polovinu období své účinnosti. Součástí implementace tohoto klíčového dokumentu vzdělávacího systému ČR byl závazek provedení externího vyhodnocení jejího naplňování s cílem objektivního posouzení vývoje vzdělávací politiky vzhledem k prioritám a cílům vytyčeným Strategií 2020. Na počátku roku 2017 byla ministryní mládeže, školství a tělovýchovy ustanovena dvanáctičlenná expertní skupina, která v prosinci 2017 ministerstvu předložila hodnotící zprávu.
 
Pod následujícími odkazy naleznete samotný materiál, jeho shrnutí a profily členů expertní skupiny.

Přihlásit se Nová registrace