Home > Dokumenty > Strategie

Strategie

Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)

Dne 13. května dokument schválila Evropská komise.

Akční plán inkluzivního vzdělávání 2016 - 2018

Dokument byl vzat na vědomí vládou dne 29. července 2015.

Datová informační politika resortu školství

Dokument byl schválen na poradě vedení MŠMT dne 23. 1. 2015.

Strategie digitálního vzdělávání

Dokument byl přijat vládou 12. listopadu 2014 jako usnesení vlády ČR č.927/2014.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období let 2015-2020

Dokument byl přijat vládou 15. dubna 2015 jako usnesení vlády ČR č. 277/2015.

stránka: 1

Přihlásit se Nová registrace