Home > Archiv > Knihovna koncepcí

Knihovna koncepcí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v současnosti eviduje přes dvě desítky aktuálně platných koncepčních dokumentů s různým stupněm závaznosti, které definují desítky cílů vzdělávací politiky a mnoho set navrhovaných opatření. Vedle těchto vlastních dokumentů vyplývají pro MŠMT cíle a úkoly i z dalších průřezových dokumentů národních i evropských. Níže naleznete jejich seznam s možností jejich stažení i s doplňujícími informacemi k nim.
 
HLAVNÍ DOKUMENTY V GESCI MŠMT
Název Gesce Platnost Aktualizace Formát Detail

Národní program rozvoje vzdělávání ČR (Bílá kniha)

MŠMT 2001+ - CZ / EN detail

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol

MŠMT 2011 - 2015 2012 CZ / EN detail

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR

MŠMT 2011 - 2015 - PDF detail
 
DALŠÍ DOKUMENTY V GESCI MŠMT
Název Gesce Platnost Aktualizace Formát Detail

Operační program „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“

MŠMT 2007 - 2013 2011 PDF detail

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže

MŠMT 2007 - 2013 2010 PDF detail

Operační program „Výzkum a vývoj pro inovace“

MŠMT 2007 - 2013 2012 CZ / EN detail

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR

MŠMT 2008 - 2015 - PDF detail

Akční plán podpory odborného vzdělávání

MŠMT 2008 - 2015 - PDF detail

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR (dříve Priority)

MŠMT 2009 - 2015 2012 PDF detail

(Akční plán realizace) Koncepce včasné péče o děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí

MŠMT 2008 - 2011 součást NAPIV² PDF detail

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT

MŠMT 2009 - 2012 součást NAPIV² PDF detail

Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání

MŠMT 2009 - 2013

2009
(akční plán)

PDF detail

Strategie celoživotního učení ČR

MŠMT 2009 - 2015 2009
(implement. plán)
CZ / EN detail

Národní akční plán inkluzívního vzdělávání

MŠMT 2010 - 2012 - PDF detail

Koncepce státní podpory sportu v ČR

MŠMT 2011+ - PDF detail

Národní strategie podpory klíčových gramotností v základním vzdělávání

MŠMT 2012 - 2017 - PDF detail

Národní inovační strategie

MŠMT 2012 - 2020 - PDF detail

Priority v gesci MŠMT v budoucím období kohezní politiky

MŠMT 2014 - 2020 - - -
 
OSTATNÍ DOKUMENTY
Název Gesce Platnost Aktualizace Formát Detail

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR

vláda ČR 2012 - 2020 2012 (mechanismus implementace) PDF detail

Národní program reforem

vláda ČR 2011 - 2020 2012 PDF detail

Koncepce romské integrace

vláda ČR 2010 - 2013 - PDF detail

Strategie boje proti extremismu

MV 2009+ 2010 PDF detail

Národní strategie protidrogové politiky na období

MV 2010 - 2018 2012
(akční plán)
PDF detail

Strategie prevence kriminality v České republice

MV 2012 - 2015 - PDF detail

Národní strategie finančního vzdělávání (dříve Strategie finančního vzdělávání)

MF 2007 - 2015 2010 PDF detail

ET2020

EU 2009 - 2020 2012 CZ / EN detail

² Národní akční plán inkluzivního v

Přihlásit se Nová registrace